Username:
Password:
Wachtwoord vergeten?Rapportage
Vraag:Metwelke branche-indeling wordt er binnen Maatresult gewerkt?Antwoord:  Branche-Indeling volgens kamer van koophandel:
 1| Landbouw, jacht en bosbouw
 2| Visserij
 3| Winning van delfstoffen
 4| Industrie
 5| Productie en distributie van elektriciteit, gas en water
 6| Bouwnijverheid
 7| Reparatie van consumentenartikelen en handel
 8| Horeca
 9| Vervoer, opslag en communicatie
 10| Financiële instellingen
 11| Verhuur van en handel in onroerend goed, verhuur van roerende goederen en zakelijke dienstverlening
 12| Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
 13| Onderwijs
 14| Gezondheidszorg en welzijnszorg
 15| Milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
 16| Particuliere huishoudens met personeel in loondienst
 17| Extraterritoriale lichamen en organisaties
<<< terug