Username:
Password:
Wachtwoord vergeten?Product Informatie
Steeds meer bedrijfsmaatschappelijk werkers raken vertrouwd met de mogelijkheden van computers en internet. Ook zien steeds meer bedrijfsmaatschappelijk werkers het belang van een transparante werkwijze en heldere rapportages. Maatresult, het online registratiesysteem voor bedrijfsmaatschappelijk werkers, is een logisch vervolg op deze ontwikkelingen.
Maatresult biedt de bedrijfsmaatschappelijk werker de mogelijkheid om gegevens vast te kunnen leggen van en over cliëntcontacten, consultatieve contacten (bijvoorbeeld met leidinggevenden) en projecten en daarover getalsmatig te rapporteren.

De rapportages bieden ondersteuning aan de bedrijfsmaatschappelijk werker in zijn verantwoording aan de opdrachtgever / werkgever. De output van Maatresult maakt het eenvoudig mogelijk om aannames en signalen te onderbouwen en maakt het werk van de bedrijfsmaatschappelijk werker inzichtelijk.

Maatresult ‘draait’ op Internet en staat daardoor altijd en overal voor de bedrijfsmaatschappelijk werker ter beschikking. Een PC met internetaansluiting is de belangrijkste voorwaarde om met Maatresult te kunnen werken.
Geadviseerde beeldschermresolutie: 800 x 600 pixels of hoger.
Om te kunnen registreren via internet heeft u 2 codes (username en password) nodig. Deze dienen ter beveiliging van uw gegevens.

De rapportages zijn door de bedrijfsmaatschappelijk werker zelf aan te maken of hij kan gebruik maken van templates (voor-gedefinieerde rapportagemodellen). Statistische kennis is niet vereist omdat Maatresult is opgebouwd voor verschillende gebruikersniveaus. De bedrijfsmaatschappelijk werker kan gebruik maken van:
- Kant-en-klare rapportages. Het actuele cijfermateriaal wordt opgenomen in templates;
- De optie om zelf rapportages samen te stellen;
- De optie om de rapportages te exporteren naar Excel en/of Word en in die applicaties verder te bewerken.

De bedrijfsmaatschappelijk werker kan Maatresult gebruiken als hij daartoe via een inlogcode gerechtigd wordt. De inlogcode is alleen bekend bij de bedrijfsmaatschappelijk werker. Aan de houder van de betreffende inlogcode worden individuele gebruiksrechten toegekend. Deze gebruiksrechten worden in overleg toegekend.

Aan de ontwikkeling van Maatresult zijn jaren van research vooraf gegaan. Honderden bedrijfsmaatschappelijk werkers hebben gewerkt met de voorloper van Maatresult. Die expertise ziet de bedrijfsmaatschappelijk werker -en diens opdrachtgever- anno 2001 terug in Maatresult, een volledig nieuwe en geavanceerde internettoepassing.
De invoer (registratie) in Maatresult
Het invoergedeelte van de toepassing is bijzonder gebruiksvriendelijk. De vragen en de keuzetabellen van de antwoorden zijn voor-gedefinieerd.
De uitvoer (rapportage) van Maatresult
Over alle gegevens die zijn ingevoerd kan eenvoudig worden gerapporteerd: - in de vorm van rechte tellingen, kruistabellen en grafieken. - er kunnen filters worden aangemaakt (per vraag, per bmw-er, per groep bmw-ers, per bedrijf) - de gerapporteerde gegevens kunnen worden vergeleken met de branchegegevens en met de gehele database. - alle gegevens kunnen rechtstreeks geëxporteerd worden naar MS Excel en/of MS Word en daar verder worden bewerkt, bijvoorbeeld voor periodieke rapportages.
De gebruiksrechten in Maatresult
Maatresult is een uitermate flexibele applicatie. Elke gebruiker kan elke gewenste functie uitvoeren, mits hij daartoe gerechtigd is. De gebruiksrechten worden overeengekomen met de klant. Wil de bedrijfsmaatschappelijk werker gezamenlijke rapportages met directe collega’s maken? Benchmarken? Maatresult staat het toe om gebruiksrechten toe te kennen aan individuele of groepen gebruikers.....