Username:
Password:
Wachtwoord vergeten?Implementatie
Maatresult is een gebruiksvriendelijk internetproduct welke u kunt (gaan) gebruiken zonder al teveel helpfuncties. Daar waar wel hulp of uitleg nodig is is daar in voorzien. Deze hulpfuncties zijn aan te vullen cq te wijzigen in overleg met de bedrijfsmaatschappelijk werkers en hun organisaties.
De praktijk leert dat veel bedrijfsmaatschappelijk werkers het op prijs stellen om zich nieuwe ontwikkelingen, methoden, en dergelijke, samen met collega's eigen te maken.
Wij kunnen in overleg met u een introductieprogramma samenstellen.